การซ่อมตนเองของมนุษย์ ด้วยการนอนหลับ กับการซ่อมรถยนต์

ถ้าจะกล่าวถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ ต่างก็มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันหลายส่วน ในที่นี่จะขอยกเ...

Continue reading

เซอร์คาเดียน ริธึ่ม (circadian rhythm)

เซอร์คาเดียน ริธึ่ม (circadian rhythm) หรือนาฬิกาชีวภาพในตัวของคนเรา ต่างถูกสร้างขึ้นมาในสมอง ตลอด 24 ชม.  เพื่อส่งสัญญา...

Continue reading