ขนาดของไวรัส และการทะลุทะลวง size does matter

จากภาพเราจะเห็นว่า โคโรนาไวรัส มี ขนาด เล็กจิ๋วมาก ในระดับนาโน โคโรนาไวรัส มีขนาด 0.1 ไมครอน หรือ 100 นาโนเมตร (1 ไมครอน มี 1000 นาโนเม...

Continue reading