สุขอนามัยในการนอน

การซ่อมตนเองของมนุษย์ ด้วยการนอนหลับ กับการซ่อมรถยนต์

ถ้าจะกล่าวถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ ต่างก็มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันหลายส่วน ในที่นี่จะขอยกเอาเรื่องของการบำรุงรักษาตนเองมาให้ท่านได้ขบคิดกันว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ 

การซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอในตัวเองนั้น เมื่อเรานึกถึงรถยนต์ ที่ไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย ทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก ตราบใดที่อุปกรณ์ต่างๆ ยังสามารถทำงานได้ แต่ เมื่อสิ้นสภาพการใช้งานแต่ละส่วน ถึงเวลาก็ต้องสลัดอวัยวะที่ชำรุดสึกหรอออกจากตัวถังไป ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กน้อยหรือชิ้นใหญ่แค่ไหนก็ตาม จะกล่าวได้ว่าเมื่อถึงเวลาและครบกำหนด ก็จะต้องถูกเปลี่ยนถ่ายออกจากตัวของเขาไป เพื่อรักษาสภาพให้พร้อมเดินเครื่องได้ต่อไป แต่กับมนุษย์เราแล้วนั้น รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เกือบทั้งหมด จะมีใครที่สลัดเปลี่ยนถ่าย อวัยวะร่างกายของตนเองออกไปอย่างนั้นได้

มีทฤษฎีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบมานานแล้วว่า “มนุษย์นั้นซ่อมแซมตนเองโดยวิธีการนอนหลับ”เพราะในขณะที่เราหลับนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าจะมีสารเคมีที่ช่วยฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของเรา สมองจะปรับคลื่นไฟฟ้าให้สมดุล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก ถ้าต้องรักษาสมองให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์

แต่ความลับของการนอนของมนุษย์ยังเป็นปริศนาและซับซ้อนมากกว่านั้น  ในหนังสือทางวิทยาศาสตร์ บางเล่มได้กล่าวถึงการนอนว่ายังคงเป็นปริศนาและเป็นความลับระดับ ดีเอ็นเอ เพราะวิทยาศาสตร์ล้มเหลวที่จะอธิบายได้ว่ารหัสปริศนาการนอนหลับนั้นคืออะไรยังต้องค้นหาคำตอบกันต่อไป