นวัตกรรมใหม่เพื่อการนอนที่ดีขึ้น

ขนาดของไวรัส และการทะลุทะลวง size does matter

จากภาพเราจะเห็นว่า โคโรนาไวรัส มี ขนาด เล็กจิ๋วมาก ในระดับนาโน โคโรนาไวรัส มีขนาด 0.1 ไมครอน หรือ 100 นาโนเมตร (1 ไมครอน มี 1000 นาโนเมตร) เมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรีย แบคทีเรียจะเหมือนยักษ์ใหญ่ไปเลย เนื่องจาก แบคทีเรียขนาดใหญ่กว่าไวรัส ประมาณ 5 เท่า ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่ว่าน่ากลัวนั้น สามารถทะลุทะลวงไปที่ปอดของคน ใหญ่กว่าไวรัส ถึง 25 เท่า เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ มีความใหญ่โต 7 ไมครอน นั่นก็แปลว่า มันใหญ่กว่าไวรัส 70 เท่า ลองพิจารณาถึงผ้าปูที่นอน ซึ่งเกิดจาก การทอ (ขัดสาน) ของเส้นด้าย (ด้ายพุ่งและด้ายยืน) ในผืนผ้า ย่อมมีรูผ้าเกิดขึ้นตลอดผืน ซึ่งเราสามารถดูความใหญ่โตของรูผ้าได้ง่ายๆ ด้วยตาเปล่า โดยการนำผ้าขึ้นส่องกับแดด ผ้าที่ทอแน่นกันไรฝุ่น ถือว่าเป็นผ้าที่ทอแน่นที่สุด จะมีรูขนาดเล็กมาก คือ 6-10 ไมครอน แต่กระนั้นก็ตาม รูผ้านี้ ใหญ่โตกว่าไวรัส ถึง 60-100 เท่า สิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัสก็ดี ที่ฝังตัวอยู่ในที่นอน จึงไม่ห่างไกลจากผู้นอนเลย แม้จะมีผ้าปูมาเป็นตัวกั้นกลางก็ตาม

We can see how small virus is in relation to bacteria, PM2.5, and a red blood cell. Virus has the size of nanometer which is around 100 nanometer or 0.1 micron (micrometer). There is 1,000 nanometer in a micron. A bacteria would be at least 5 times larger than a virus, whereas PM2.5 (particulate matters) would be about 25 times larger than a virus. Human red blood cell is 7 micron in size, ie 70 times larger than a virus.

If we consider the bedsheet that separates our body from the mattress, we would find that the fabric hole is many many times larger than a virus or bacteria. The hole size of 6-10 micron in anti-dust mite bedsheet which is the tiniest size of all compare to normal bedsheet is 60-100 times larger than virus and bacteria. The nasty viruses and bacteria embedded in our long-used mattress are thus much closer to us than we thought.

วิกฤตการณ์ COVID 19 ในปัจจุบัน  

ทำให้เราตระหนักได้ว่า การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา การเว้นระยะห่างกันในพื้นที่สาธารณะ การดูแลความสะอาด การล้างมือ และการนอนหลับพักผ่อนที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรใส่ใจมากๆ

The current COVID 19 crisis has made us realized that healthcare is the most important thing in our lives. Keeping distance in public space, clean habits, and good sleep are the top priorities.

ที่นอนดาร์ลิ่ง มุ่งมันที่จะผลิตที่นอน เพื่อความสะดวกสบายสำหรับท่าน และสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อดูแลทุกด้านในการหลับพักผ่อนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

Darling Deluxe is the expert in comfortable mattress making. We aim to utilize modern innovations to take care of your sleep in every aspects.

สำหรับห้องนอนของเรานั้น ที่นอน เป็นสิ่งทอ ที่ใหญ่ที่สุดในห้อง และเป็นสิ่งแรกที่สำคัญ ที่นอนที่ใช้นวัตกรรมล่าสุดจากสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางเทคโนโลยีว่า ไวโรบล็อก (Viroblock) สามารถต้านทานไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ โดย เทคโนโลยีดังกล่าวใช้ Vesicle และ Silver Nano เพื่อกำจัดเปลือกไขมันของไวรัส ซึ่งจะช่วยให้ทำลายไวรัส ที่ติดอยู่กับสิ่งทอได้ ภายในไม่กี่วินาที นวัตกรรมนี้ปลอดภัยกับผิวหนังและร่างการของคน

For the first time, the mattress, which is the largest textile item in your bedroom, can successfully resist the dangerous virus and bacteria using the latest innovation from Switzerland. The technology employs Vesicle and Silver Nano to dry out virus lipid envelop killing viruses that remain attached to textiles within seconds.
นอกจากไวรัสโคโรน่าแล้ว ไวโรบล็อก ยังสามารถต่อต้านไวรัสอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างเปลือกไขมัน เช่นไข้หวัดหมู (H1N1),

ไข้หวัดนก (H5N1), HIV, Herpes Simplex เป็นต้น

In addition to coronavirus, Viroblock is able to resist other lipids envelop viruses such as H1N1, swine flu, H5N1, avian flu, HIV, Herpes Simplex, etc.

เราภูมิใจในความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นอน ที่ช่วยสร้างบรรรยากาศให้การนอนหลับ ที่ปลอดโรค ไปสู่การนอนหลับที่ปลอดภัย ผ่อนคลายอย่างแท้จริง และมีคุณภาพ

We are proud of the success in innovating mattresses that helps create a disease-free sleep zone leading to safe, truly relaxing, and quality sleep.

ที่นอน กับ ไวรัส และ แบคทีเรีย
Viruses and bacteria in mattress

อย่างที่เราทราบกันว่าไวรัสโควิด แพร่กระจายผ่านละอองเสมหะ (droplet – ดร้อปเล็ต ) เวลาพูดคุย ไอ จาม หากผู้ป่วยไอหนึ่งครั้ง สามารถปล่อยดร้อปเล็ตได้ถึง 100,000 ดร้อปเล้ตไปในอากาศ แพร่กระจายไปยังบุคคลข้างเคียง และยังเกาะติดตามพื้นผิวต่างๆ และเสื้อผ้าของเรา สิ่งทอรอบตัวเรา ผลการวิจัยพบว่า ทั้งไวรัสและแบคทีเรียบนพื้นผิวที่ไม่มีอาหาร ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ไปจนถึง 20 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของมัน (A. Kramer, I.Schwebke, G. Kampf (2006)

“How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review” BMC Infectious Diseases, 6(130).

โควิด19 สามารถ มีชีวิต อยู่ตามพื้นผิว ได้ถึง 28 วัน ถ้าเป็นไวรัสเริม จะอยู่ได้นาน 2 เดือน ไวรัสฝีดาษ Vacciniavirus (small pox) อยู่ได้ถึง 20 สัปดาห์ เมื่อมันมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นวัน ก็เกิดความเสี่ยงสูงที่จะแพร่กระจายไปสู่คน เมื่อมาสัมผัสจับต้องสูดดม

Covid-19 could be easily transmitted via talking, coughing or sneezing droplets. One cough could release up to 100,000 droplets. The droplets with viruses inside dry out soon but the viruses stayed on those inanimate subjects well alive for 28 days at least. Other viruses such as Vaccinia virus (smallpox) could be alive up to 20 weeks. (A. Kramer, I.Schwebke, G. Kampf (2006) “How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review” BMC Infectious Diseases, 6(130).

ไวรัส สามารถเกาะติดตามพื้นผิว และยังสามารถแพร่เชื้อ (จากผลวิจัยของ E.g) แสดงให้เห็นว่าไวรัสโคโรน่าในมนุษย์ (SARS-CoV) สามารถคงอยู่ได้นานถึง 9 วัน ในชุดผ่าตัดที่อุณหภูมิห้อง

นวัตกรรม Viroblock ในที่นอนแอนตี้ไวรัส

Viroblock in antivirus mattress 

สิ่งทอที่อยู่รอบตัว และใกล้ชิดใบหน้าของเรา อย่างที่นอน หมอน อาจถูกปนเปื้อน และสามารถเป็นสื่อกลาง ที่แพร่กระจายเชื้อไวรัส ไปยัง คนที่มาสัมผัสได้ 

Textiles around And closer to our face, such as the mattress, the pillow may be contaminated And can be a medium That spread the virus to people who come in contact

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากสวิสเซอร์แลนด์ Viroblock  นำเอา เวสิเคิล และ ซิลเวอร์ มาทำการต่อต้านไวรัส บนสิ่งทออย่างได้ผล โดยมีผลแล็บผ่านการทดสอบจากห้องแล็บ (Laboratory) ชั้นนำของโลก

เวสิเคิล (vesicle ) ผสานกับซิลเวอร์นาโนโจมตีไวรัสเมื่อสัมผัสโดน โดยทำปฎิกิริยากับ เปลือกหุ้มที่เป็นไขมัน (lipid envelop) ของไวรัสทำให้ไวรัสแห้งตาย และยับยั้งการแพร่พันธ์เพียงไม่กี่วินาทีที่สัมผัสกัน

เทคโนโลยีนี้ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ (ผิวหนัง และ ร่างกาย skin and body)  ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ได้รับ oeko tex standard 100 ซึ่งเป็นตรายืนยันว่า เป็นสิ่งทอที่ปลอดภัยแน่นอน

นอกจากการต่อต้าน โคโรน่าไวรัส แล้ว Viroblock ยังต่อต้านไวรัสตัวอื่นๆ ที่มีลักษณะโครงสร้างเปลือกไขมัน (lipid envelop) อาทิ H1N1, ไข้หวัดหมู H5N1, ไขหวัดนก, HIV, Herpes Simplex เป็นต้น